Dobro je znati

Ugovor o radu

Poslodavac koji upošljava radnika mora sa radnikom sklopiti ugovor o radu u pisanom obliku. U daljnjem tekstu navode se neke specifičnosti odnosa između poslodavca i radnika...

detaljnije

Pregled troškova plaće

Osnovni (pretpostavke) podaci
Osobni odbitak: 1/1.800,00 kn
Mjesto prebivališta: Zagreb/18,00%
Osnovna plaća: 2.814,00

detaljnije

Dnevnice

Dnevnica služi za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje. Za nastale izdatke radnik nije dužan predočiti račune.

detaljnije

Isticanje maloprodajne cijene

Maloprodajna cijena je konačna cijena u kunama za pojedini proizvod ili uslugu, odnosno određenu količinu proizvoda, uključujući porez na dodanu vrijednost. Maloprodajna cijena i cijena za jedinicu mjere proizvoda odnosno usluga mora biti za potrošača istaknuta nedvosmisleno, jasno, vidljivo i čitljivo.

detaljnije

Evidencije o radnom vremenu

Ukoliko pravilnikom, kolektivnim Ugovorom ili Ugovorom o radu nije evidentirano da se mora voditi evidencija početka i završetka dnevnog radnog vremena, poslodavac smije navoditi samo broj odrađenih sati u tom danu. Ako poslodavac u evidenciji ne vodi podatke o početku i završetku radnog vremena, evidencija mora sadržavati 11 obaveznih podataka:

detaljnije

Sadržaj isprava o plaći i otpremnini

Ako rok za isplatu plaće nije drugačije određen prema čl. 84. st. 3. Zakona o radu poslodavac je dužan plaću za prethodni mjesec isplatiti najkasnije do petnaestog dana idućeg mjeseca. ( Odnosi se na neto plaću i doprinose, te porez i prirez, jer je obveza isplatiti ih isti dan)

detaljnije