Pitanja vezana uz prijedlog zakona o fiskalizaciji u prometu

Objavljeno: 23. studenog 2012. | Objavio : administrator | Kategorije : Zakoni i propisi | 1 Komentar

Poštovani,

Vlada RH proslijedila je u saborsku proceduru prijedlog Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, a 1. siječnja 2013.g. očekuje se njegovo stupanje na snagu. Odredbama prijedloga Zakona uvodi se fiskalizacija u prometu gotovinom kao skup mjera koje su obvezatni provoditi obveznici fiskalizacije, kako bi se osigurao nadzor ostvarenog prometa u gotovini. Radi provedbe navedenog postupka, obveznicima fiskalizacije uvodi se obveza izdavanja računa putem elektroničkih naplatnih uređaja. U nastavku teksta prenosimo vam osnove predloženog Zakona i komentare na elemente istog.

Fiskalizacija u prometu gotovinom je skup mjera, koje se provode radi nadzora ostvarenog prometa u gotovini. Promet gotovinom je plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka.

Obveznik fiskalizacije

Obveznikom fiskalizacije smatraju se oni obveznici koji su obveznici izadavanja računa za isporuku dobara ili obavljene usluge i to: obrt i s obrtom izjednačene djelatnosti, slobodna zanimanja te pod određenim uvjetima djelatnost poljoprivrede i šumarstva trgovačka društva i ostali. Mali obveznik fiskalizacije je onaj obveznik fisklizacije koji dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu.

Obveznikom fiskalizacije ne smatra se porezni obveznik koji ostvaruje promete u slijedećim djelatnostima:

 1. prodaja karata ili žetona u putničkom prometu,
 2. prodaja ulaznica,
 3. prodaja na tržnicama,
 4. prodaja novina i dnevnog tiska,
 5. prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 6. prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu,
 7. zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama,
 8. prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata,
 9. pružanje bankarskih usluga, te
 10. ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, telefon i slično), od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba.

Obveznik fiskalizacije može plaćati gotovim novcem drugom obvezniku fiskalizacije, ako drugačije nije propisano posebnim poreznim propisom:

 1. za nabavu proizvoda i usluga do iznosa od 5.000,00 kuna po jednom računu,
 2. za potrebe opskrbe ovlaštenih mjenjača gotovim novcem,
 3. za namjene na temelju posebne odluke ministra financija.

Obveznik fiskalizacije, osim onoga iz članka 28. stavka 6. Zakona, može zadržati gotov novac u blagajni na kraju radnog dana do visine blagajničkog maksimuma. Visinu blagajničkog maksimuma određuje obveznik fiskalizacije samostalno internim aktom, sukladno potrebama i uvjetima sigurnosti, a najviše do iznosa:

 1. mikro subjekt i fizičke osobe 10.000,00 kuna,
 2. mali subjekt 30.000,00 kuna,
 3. srednji subjekt 50.000,00 kuna.

Obveznik fiskalizacije je dužan gotov novac, iznad visine određenog blagajničkog maksimuma primljen tijekom dana po bilo kojoj osnovi uplatiti na svoj račun otvoren kod banke istog dana, a najkasnije idućeg radnog dana.

Obveznik fiskalizacije, koji na računima u banci ima evidentirane neizvršene obveze za plaćanje, čiji je redoslijed plaćanja propisan posebnim propisima, ne može plaćati gotovim novcem i/ili zadržati gotov novac u blagajni.

Za detaljnije informacije preuzmite PDF dokument.

PREUZMITE SADA!