II. faza provedbe fiskalizacije u prometu gotovinom - 01.04.2013

Objavljeno: 27.ožujka 2013. | Objavio : administrator | Kategorije : Zakoni i propisi | 1 Komentar

Uskoro se bliži 1. travnja 2013. godine, odnosno termin druge faze provedbe fiskalizacije u prometu gotovinom.
Od 1. travnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za:

 1. obveznike koji kao jednu od djelatnosti obavljaju djelatnost trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla (Oznaka G područja NKD 2007.), i
 2. obveznike koji obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja.
Djelatnosti slobodnih zanimanja

Djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju se profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima što uređuju obvezna osiguranja, odnosno djelatnosti fizičkih osoba kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar obveznika poreza na dohodak. Djelatnostima slobodnih zanimanja osobito se smatraju:

 1. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, kao i druge slične djelatnosti,
 2. samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja, kao i druge slične djelatnosti,
 3. samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost, kao i druge slične djelatnosti,
 4. samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportaša.
OBVEZE SVIH OBVEZNIKA FISKALIZACIJE
 1. Internim aktom propisati način numeriranja brojeva računa i popis poslovnih prostora s njihovim opisom (prilog br. 1) Napominjemo da se interni akt ne mora dostaviti u Poreznu upravu, nego mora biti u službenim prostorijama obveznika fiskalizacije.
 2. Računi što ih obveznici fiskalizacije ispostavljaju za isporučena dobra i obavljene usluge moraju sadržavati sve propisane elemente (prilog br. 2)
 3. U zatvorenom poslovnom prostoru na svakom naplatnom uređaju, ili drugom vidnom mjestu, istaknuti obavijest o obvezi izdavanja računa, te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun (prilog br. 3).
MALI OBVEZNICI FISKALIZACIJE

Mali obveznici fiskalizacije su obveznici poreza na dohodak kojima se dohodak i porez na dohodak određuje u paušalnoj svoti. Oni ne moraju (ali to mogu izabrati) ispostavljati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja, ali imaju slijedeće obveze:

 1. internim aktom opisati poslovni prostor i oznaku operatera – osoba koje su ovlaštene za ispostavljanje računa (npr.: 1 – Marija Marić, 2 – Ivan Ivić, itd.)(prilog br. 1). Interni akt se ne mora dostaviti u Poreznu upravu, nego mora biti u službenim prostorijama obveznika fiskalizacije.
 2. prije nastanka obveze fiskalizacije u Poreznoj upravi ovjeriti propisanu knjigu računa (posebni uvezeni blok paragon računa), s time da se svake kalendarske godine obvezno počinje od broja 1.

Iznimno u 2013. godini poreznim obveznicima koji postaju obveznici fiskalizacije 1. travnja 2013. godine mogu od tog dana brojevi računa početi od rednog broja 1, poštujući pravilo slijednosti računa. Porezni obveznici koji započinju fiskalizaciju 1. srpnja 2013. godine mogu od tog dana početi ispostavljati račune od rednog broja 1, također poštujući pravilo slijednosti računa.

Računi moraju sadržavati sve propisane elemente (prilog br. 2).

 1. račune za promet u gotovini izdavati isključivo iz knjige računa
 2. u zatvorenim poslovnim prostorima na vidnom mjestu istaknuti obavijest o obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun (prilog br. 3).
KNJIGA UVEZANIH RAČUNA

Zakon propisuje u određenim situacijam posjedovanje ovjerene knjige računa i to za slijedeće obveznike:

 1. obavezno moraju imati:
  • paušalisti,
  • oni koji imaju potvrdu HAKOM-a o nemogućnosti uspostave internetske veze,
 2. u slučaju kvara:
  • svi ostali obveznici fiskalizacije koji posluju gotovinom prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Knjigu uvezanih računa potrebno je ovjeriti u nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Knjiga se može nabaviti u prodavaonicama ( NN ) od sredine 12 mjeseca 2012. u velikom i malom formatu.

OVDJE PREUZMITE PRILOGE !