• online računovodstvo

  financijsko računovodstveni sustav dizajniran za menadžere koji omogućava financijske izvještaje u realnom vremenu

 • dnevnik vozila

  web aplikacija namjenjena poduzetnicima za vođenje evidencije putnih naloga i lokovožnje...

 • porezni obveznik

  ...dnevno ažurirani važeći propisi i zakoni, sudska praksa, tumačenja i mišljenja nadležnih tijela...

 • porezni kalendar

  Krajnji rok podnošenja obrasca po poreznim propisima

Na pravom ste mjestu!

Kontaktirajte nas i dogovorite poslovni sastanak. Već pri prvom susretu sagledat ćemo Vaše potrebe, analizirati Vaše postojeće probleme i usmjeriti Vas kako krenuti dalje.

Isticanje maloprodajne cijene

DOBRO JE ZNATI
Maloprodajna cijena je konačna cijena u kunama za pojedini proizvod ili uslugu, odnosno određenu količinu proizvoda, uključujući porez na dodanu vrijednost. Maloprodajna cijena i cijena za jedinicu mjere proizvoda odnosno usluga mora biti za potrošača istaknuta nedvosmisleno, jasno, vidljivo i čitljivo.

Alternativa kod oporezivanja dohotka sportaša

DOBRO JE ZNATI
Pitanje:Da li se spotrašu isplati plaćati knjigovođu?
Odgovor: Na ponuđenom modelu, sportaš s anganžmanom knjigovođe već od samo 200,00 kn + PDV mjesečno može uštediti na godišnjem nivou i do 17.124,50 kn, odnosno čak 17,84% svojih primanja.

Što je osobni odbitak?

DOBRO JE ZNATI
Osobni odbitak je neoporezivi dio dohotka, tj. dio dohotka koji se izuzima iz oporezivanja. Porezni obveznik može koristiti pravo na osobni odbitak ukoliko ostvaruje dohodak iz onog izvora dohotka za koji je Zakonom o porezu na dohodak propisano pravo na umanjenje porezne osnovice za osobni odbitak. Porezni obveznik može iskoristiti ukupno pravo na godišnji osobni odbitak samo ukoliko ostvari godišnji dohodak najmanje u visini godišnjeg osobnog odbitka.

 

 

Fiskalizacija u prometu gotovinom

DOBRO JE ZNATI
Fiskalizacija u prometu gotovinom je skup mjera, koje se provode radi nadzora ostvarenog prometa u gotovini. Promet gotovinom je plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka.

Rokovi ispunjenja novčanih obveza

ZAKONI I PROPISI
01.01.2012. na snagu je stupio "Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza". Navedeni Zakon uređuje rokove ispunjenja novčanih obveza i pravne posljedice zakašnjenja s ispunjenjem u cilju suzbijanja zakašnjenja s ispunjenjem novčanih obveza na ugovore sklopljene nakon 31.12.2011.

Sklapanje ugovora o radu

DOBRO JE ZNATI
Poslodavac koji upošljava radnika mora sa radnikom sklopiti ugovor o radu u pisanom obliku. U daljnjem tekstu navode se neke specifičnosti odnosa između poslodavca i radnika koje je uredio zakonodavac putem Zakona o radu i kolektivnim ugovorima. Ugovor o radu može biti na određeno ili neodređeno.