Isticanje maloprodajne cijene - 06.05.2011.

Objavljeno: 01. svibnja 2011. | Objavio : administrator | Kategorije : Zakoni i propisi | 1 Komentar

Ovim putem Vas podsjećamo da ste dužni do 06.05.2011. uskladiti svoje poslovanje u vezi isticanja cijena robe koju prodajete i usluga koje pružate.

U Narodnim novinama 52/2010 od 28.04.2010. objevljen je Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga.
Pravilnikom je određen način isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga prilikom prodaje proizvoda i pružanja usluga potrošačima na slijedeći način:

Maloprodajna cijena je konačna cijena u kunama za pojedini proizvod ili uslugu, odnosno određenu količinu proizvoda, uključujući porez na dodanu vrijednost. Maloprodajna cijena i cijena za jedinicu mjere proizvoda odnosno usluga mora biti za potrošača istaknuta nedvosmisleno, jasno, vidljivo i čitljivo. Iznimno, cijenu nije potrebno istaknuti kod proizvoda koji nisu namijenjeni prodaji. Takvi proizvodi moraju imati vidljivo istaknuti natpis " izložbeni primjerak - nije za pradaju".

Cijene moraju biti istaknute u kunama oznakom "kn". Uz obvezno isticanje cijene u kunama s oznakom "kn", trgovac može maloprodajnu cijenu i cijenu za jedinicu mjere proizvoda i usluga istaknuti i u drugim valutama. Ukoliko je cijena istaknuta i u drugoj valuti, za potrošača je mjerodavna cijena istaknuta u kunama.

Cijena je nedvosmisleno istaknuta ako je isključena mogućnost njene zamjene s maloprodajnom cijenom drugog proizvoda koji se nalazi u neposrednoj blizini.

Isticanje maloprodajne cijene

Maloprodajna cijena proizvoda mora biti istaknuta na proizvodu ili na prodajnom mjestu. Ukoliko je maloprodajna cijena proizvoda istaknuta na prodajnom mjestu, mora biti isključena mogućnost njene zamjene s maloprodajnom cijenom drugog proizvoda koji se nalazi u neposrednoj blizini. Maloprodajna cijena mora biti istaknuta i za sve proizvode koji se prodaju, a nalaze se u izlogu.

Maloprodajna cijena proizvoda koja je istaknuta na prodajnom mjestu, mora biti na oznaci s nazivom proizvoda i istaknuta ispred, ispod ili pokraj proizvoda na prodajnom mjestu.

Iznimno:

maloprodajna cijena proizvoda može se istaknuti i iznad proizvoda, uz uvjet da ne postoji mogućnost njene zamjene s maloprodajnom cijenom drugog proizvoda koji se nalazi u neposrednoj blizini.

maloprodajna cijena proizvoda koji se prodaju putem kioska i sličnih objekata može se istaknuti i u obliku cjenika u kojem za svaki proizvod mora biti, uz maloprodajnu cijenu, označen i naziv proizvoda.

Isticanje cijena na sniženju i rasprodaji

Rasprodajom se smatra prodaja robe po sniženoj cijeni u slučaju prestanka poslovanja trgovca, prestanka poslovanja u prodajnom objektu i prestanka prodaje određenog proizvoda iz predmeta poslovanja trgovca.

Sniženjem se smatra prodaja robe po sniženoj cijeni nakon proteka sezone, prodaja proizvoda s greškom, prigodna sajamska prodaja u okviru sajamske priredbe i stalna prodaja po sniženim cijenama u specijaliziranim prodavaonicama, bez obzira na razloge sniženja cijene. Proizvod koji se prodaje na sniženju, odnosno rasprodaji mora biti jasno, vidljivo i čitljivo označen cijenom prije i cijenom nakon sniženja, odnosno tijekom rasprodaje.
Ukoliko je cijena proizvoda koji se prodaje na sniženju, odnosno rasprodaji snižena više puta, trgovac može vidljivo i čitljivo za potrošača označiti sve promjene cijena tijekom sniženja odnosno rasprodaje.

Cijena za jedinicu mjere

Trgovac čiji je prodajni prostor površine veće od 50 četvornih metara obvezan je isticati cijenu za jedinicu mjere. Trgovac čiji je prodajni prostor površine manje od 50 četvornih metara nije obvezan, ali može isticati cijenu za jedinicu mjere. Cijena za jedinicu mjere je konačna cijena u kunama, za jedan kilogram, jednu litru, jedan metar, jedan četvorni metar ili jedan kubni metar proizvoda ili neka druga jedinica količine koja se općenito ili uobičajeno koristi kod prodaje proizvoda na pojedinom području Republike Hrvatske, a koja uključuje porez na dodanu vrijednost.

Cijena za jedinicu mjere mora biti istaknuta na prodajnom mjestu. Cijena za jedinicu mjere za istovrsne proizvode mora biti istaknuta u jednakim jedinicama mjere.

Cijena za jedinicu mjere, ističe se za sljedeće proizvode:

 1. hranu i hranu za životinje, osim ako nije drugačije propisano,
 2. deterdžente u smislu propisa kojima se uređuje zdravstvena ispravnost deterdženata,
 3. dječje pelene,
 4. boje i lakove, izuzev slikarskih boja,
 5. ulja i tekućine za motore i motorna vozila,
 6. destiliranu vodu,
 7. proizvode za njegu lica i tijela,
 8. proizvode za pranje i čišćenje lica i tijela,
 9. proizvode za pranje i njegu kose,
 10. proizvode za pranje, čišćenje i njegu zubi i usne šupljine.

Iznimno, isticanje cijene za jedinicu mjere nije potrebno za:

 1. proizvode mase manje od 50 grama ili obujma manjeg od 50 mililitara,
 2. proizvode koji se prodaju kao poklon paketi ili kompleti,
 3. proizvode koji se prodaju na sniženju i rasprodaji,
 4. poslastice za kućne ljubimce,
 5. kolače,
 6. alkoholna pića u pakiranjima do 100 ml,
 7. smrznute deserte obujma do 500 ml,
 8. voće i povrće koje se prodaje komadno ili u svežnju.

Za proizvode kod kojih se navodi težina ocijeđene mase, cijena za jedinicu mjere odnosi se na navedenu težinu ocijeđene mase.

Označavanje cijena usluga

Trgovci koji pružaju usluge moraju imati cjenik usluga istaknut u prodajnom odnosno poslovnom prostoru lako dostupan potrošaču. Istaknute cijene moraju biti:

 1. nedvosmislene,
 2. jasne,
 3. vidljive i čitljive.

Ukoliko trgovac, obzirom na broj i raznovrsnost usluga, nije u mogućnosti sve usluge koje pruža istaknuti na cjeniku, tada cijenu usluge mora istaknuti u obliku:

 1. kataloga usluga s cijenama,
 2. posebne brošure ili prospekta s nedvosmislenim opisom usluga s cijenama,
 3. ili na drugi odgovarajući način.

Uz cijenu usluge, trgovac je dužan navesti vrstu i opseg usluga.
Ukoliko se usluga pruža izvan prodajnog odnosno poslovnog prostora trgovca, u cijeni usluge moraju biti istaknuti i svi pripadajući troškovi.
Ukoliko su proizvodi (ugradbeni ili zamjenski) sastavni dio usluge, njihova cijena mora biti istaknuta uz cijenu pripadajuće usluge.

Trgovci su dužni svoje poslovanje uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika do 06.05.2011.

Prekršajne odredbe

Novčanom kaznom u iznosu:

 1. od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba,
 2. od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi,
 3. od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako prodajnu cijenu proizvoda i usluge ne istakne na način kako je to propisano

ako prodajnu cijenu proizvoda i usluge ne istakne na način kako je to propisano