Mjera naplate poreznog duga - 20.04.2011.

Objavljeno: 20. travnja 2011. | Objavio : admin | Kategorije : Zakoni i propisi | 1 Komentar

Obavijest poduzetnicima o primjeni Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom

U Narodnim novinama 45/2011 od 20.04.2011. objavljen je Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom.

Predmet Zakona je utvrđivanje uvjeta, načina i postupka naplate, dospjelog i nenaplaćenog, odnosno naplaćenog poreznog duga nastalog do 31. prosinca 2010. Porezni dug kojeg čine glavnica i kamate jest dospjeli i nenaplaćeni, odnosno neplaćeni porezni dug nastao do 31. prosinca 2010. godine s osnove:

  1. poreza
  2. carina i trošarina
  3. doprinosa (osim doprinosa za mirovinsko osiguranje osiguranika pojedinca i starost na temelju individualne kapitalizirane štednje)

Naplata poreznog duga provodi se na zahtjev poduzetnika reprogramiranjem naplate poreznog duga u cijelosti ili djelomično, na rok do 30 mjeseci. Naplata poreznog duga po odobrenom reprogramiranju odobrava se u mjesečnim obrocima.

Zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga

Pisani i obrazloženi zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga poduzetnici mogu podnijeti u nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona znači najkasnije do 19.07.2011. Zahtjev zaprimljen nakon roka neće se uzeti u razmatranje. O Zahtjevu se odlučuje rješenjem o reprogramiranju naplate poreznog duga. Rješenje donosi Ministarstvo financija. U postupku odlučivanja o Zahtjevu posebno će se uzimati u obzir održivost poslovnog i financijskog plana poduzetnika, kontinuitet plaćanja poreznih obveza, procjena kretanja broja zaposlenih te spremnost vjerovnika da će podržati postupke koji omogućavaju rješavanje nelikvidnosti poduzetnika prema ovom Zakonu.

Komentiraj članak