Novosti

 • II. faza provedbe fiskalizacije u prometu gotovinom - 01.04.2013

  Uskoro se bliži 01. travnja 2013. godine, odnosno termin druge faze provedbe fiskalizacije u prometu gotovinom.
  Od 1. travnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za:

  1. obveznike koji kao jednu od djelatnosti obavljaju djelatnost trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla (Oznaka G područja NKD 2007.), i
  2. obveznike koji obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja.
  Objavljeno: 27. ožujka 2013. | Objavio : administrator | Ketegorija :Zakoni i propisi |
 • Predstečajna nagodba - u primjeni od 01. listopada 2012.


  1. Uvod - osnovne značajke Zakona

  Dana 1. listopada 2012. godine stupio je na snagu Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. U nastavku donosimo kraći pregled Zakona

  Postupak predstečajne nagodbe je postupak koji se provodi s ciljem uspostavljanja likvidnosti i solventnosti dužnika te je navedenim Zakonom propisana obveza pokretanja postupka predstečajne nagodbe za dužnike koji su: a) nelikvidni ili b) insolventni

  Dužnik koji je u trenutku stupanja Zakona na snagu bio nelikvidan ili insolventan dužan je nagodbu pokrenuti u roku od 90 dana od stupanja Zakona na snagu, odnosno do 31.12.2012.


  2. Postupak predstečajne nagodbe

  Postupak predstečajne nagodbe pokreće se samo na prijedlog dužnika. Predstečajna nagodba smatra se sklopljenom ako na nju dobrovoljno pristanu dužnik i vjerovnici čije tražbine čine potrebnu većinu.


  3. Kaznene odredbe

  U slučaju da obveznik ne postupi u skladu sa Zakonom propisana je novčana kazna od 10.000,00 do 1.000.000,00 kuna za tvrtku, a od 1.000,00 do 50.000,00 kuna za odgovornu osobu

  Za detaljnije informacije preuzmite PDF dokument.

  PREUZMITE SADA!
  Objavljeno: 18. prosinca 2012. | Objavio : administrator | Ketegorija :Zakoni i propisi | 1 Komentar
 • Prijedlog poreznih promjena od strane Vlade RH za koje se očekuje da će se prihvatiti u Saboru RH i da stupaju na snagu 01.03.2012.

  Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici od 9. veljače 2012. godine predložila je Saboru, između ostalih izmjena i prijedloge zakona o izmjenama i dopunama slijedećih zakona (Zakon o porezu na dohodak, Zakon o doprinosima, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o porezu na dobit)
  Prihvaćanje ovih prijedloga i primjena novih Zakona očekuje se od 1. ožujka 2012. godine.

  Objavljeno: 16. veljače 2012. | Objavio : administrator | Ketegorija :Zakoni i propisi | 1 Komentar
 • Naplata poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom

  U narodnim novinama 45/2011 objavljen je Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom. Predmet Zakona je utvrđivanje uvjeta, načina i postupka naplate, dospjelog i nenaplaćenog, odnosno neplaćenog poreznog duga nastalog do 31. prosinca 2010. godine

  Objavljeno: 01. travnja 2011. | Objavio : administrator | Ketegorija :Zakoni i propisi | 1 Komentar
 • Isticanje maloprodajne cijene

  U Narodnim novinama 52/2010 od 28.04.2010. objevljen je Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga.

  Ovim putem vas podsjećamo da ste dužni do 06.05.2011. uskladiti svoje poslovanje u vezi isticanja cijena robe koju prodajete i usluga koje pružate.

  Objavljeno: 01. svibnja 2011. | Objavio : administrator | Kategorija : Zakoni i propisi | 1 Komentar
 • Evidencije o radnom vremenu - šihterice

  Novi pravilnik objavljen je u Narodnim novinama 37/2011 i stupa na snagu 01.05.2011.

  Ukoliko pravilnikom, kolektivnim Ugovorom ili Ugovorom o radu nije evidentirano da se mora voditi evidencija početka i završetka dnevnog radnog vremena, poslodavac smije navoditi samo broj odrađenih sati u tom danu.

  Ako poslodavac u evidenciji ne vodi podatke o početku i završetku radnog vremena, evidencija mora sadržavati 11 obaveznih podataka:

  Objavljeno: 01. svibnja 2011. | Objavio : administrator | Kategorija :Zakoni i propisi | 1 Komentar
 • Sadržaj isprava o plaći i otpremnini

  Rok za isplatu plaće i naknade plaće određuje se Ugovorom o radu i/ili pravilnikom o radu, kolektivnim Ugovorom koji obvezuje poslodavca.

  Ako rok za isplatu plaće nije drugačije određen prema čl. 84. st. 3. Zakona o radu poslodavac je dužan plaću za prethodni mjesec isplatiti najkasnije do petnaestog dana idućeg mjeseca. ( Odnosi se na neto plaću i doprinose, te porez i prirez, jer je obveza isplatiti ih isti dan)

  Najkasnije 15 dana od dana isplate plaće poslodavac je obavezan uručiti zaposleniku listu obračuna plaće. Kao dokaz poslodavac zadržava jedan obračun koji će potpisom i datumom uručenja ovjeriti zaposlenik, a poslodavac mora navesti datume:

  Objavljeno: 01. svibnja 2011. | Objavio : administrator | Kategorija : Zakoni i propisi | 1 Komentar