Sadržaj isprava o plaći i otpremnini

Objavljeno: 01. svibnja 2011. | Objavio : administrator | Kategorije : Zakoni i propisi | 1 Komentar

Rok za isplatu plaće i naknade plaće određuje se Ugovorom o radu i/ili pravilnikom o radu, kolektivnim Ugovorom koji obvezuje poslodavca.

Ako rok za isplatu plaće nije drugačije određen prema čl. 84. st. 3. Zakona o radu poslodavac je dužan plaću za prethodni mjesec isplatiti najkasnije do petnaestog dana idućeg mjeseca. ( Odnosi se na neto plaću i doprinose, te porez i prirez, jer je obveza isplatiti ih isti dan)

Najkasnije 15 dana od dana isplate plaće poslodavac je obavezan uručiti zaposleniku listu obračuna plaće. Kao dokaz poslodavac zadržava jedan obračun koji će potpisom i datumom uručenja ovjeriti zaposlenik, a poslodavac mora navesti datume:

  1. isplate plaće
  2. isplate doprinosa i poreza
  3. dospijeća

INSPEKCIJI RADA NIJE DOVOLJAN IZVOD NA KOJEM SE VIDI ISPLATA PLAĆE, VEĆ I URUČENJE OBRAČUNA PLAĆE.

Dokaz može biti i povratnica, ukoliko ste obračun poslali poštom, ali obavezno preporučeno sa POVRATNICOM.

Ukoliko poslodavac nije isplatio plaću navesti će datum dospijeća, te ovjerenu od strane poslodavca sa pečatom i potpisom, uručiti će zaposleniku.

OBRAČUN se smatra OVRŠNOM ISPRAVOM na temelju kojeg zaposlenik može naplatiti svoje potraživanje tako što će ju dostaviti javnom bilježniku, koji će ovrhom zatražiti isplatu sa računa poslodavca, te radnik još može potraživati zatezne kamate.

DATUM ISPLATE DOSPIJEĆA:

  1. ukoliko je isplaćena ukupna plaća - neto + doprinosi i porez i prirez
  2. ukoliko plaća nije isplaćena - nema podataka o datumu isplate, ali mora biti naveden datum dospijeća plaće
  3. ukoliko je plaća djelomično isplaćena ali nije isplaćena u cijelosti - u obrascu moraju biti navedena oba datuma i iznosi ( za dio koji je isplaćen – datum isplate, a za dio koji nije isplaćen - datum dospijeća )

OTPREMNINA se mora isplatiti zadnji radni dan zaposlenika, a obračun se može uručiti 15 dana nakon isplate otpremnine.

Rokovi čuvanja obračuna plaće i isprava o otpremnini moraju se čuvati najmanje 4 godine, osim ako poslodavac ima saznanja da je pokrenut sudski spor, onda do pravomoćnosti okončanja tog spora.

Nadzor inspekcije rada obuhvaća dvije kontrole: 1.je li radniku uručen obračun 2.ima li obračun propisani sadržaj Prekršajna kazna iznosi 61.000,00 kn do 100.000,00 kn, a za fizičku i odgovornu osobu u pravnoj osobi od 7.000,00 do 10.000,00 kn., a na licu mjesta do 20.000,00 kn.

U UGOVOR O RADU OBAVEZNO SE STAVLJA U ČLANAK IZNOSA PLAĆE BRUTO IZNOS, naravno sa naznakom Bruto.