Potpore

vrsta isplate Neoporezivi iznos
otpremnina pri odlasku u mirovinu do 8.000,00 kn
otpremnine za poslovno i osobno uvjetovani otkaz za svaku navršenu godinu staža kod poslodavca do 6.400,00 kn , a za invalide rada 8.000,00 kn
otpremnine radi ozljede na radu ili profesionalne bolesti za svaku navršenu godinu staža kod poslodavca do 8.000,00 kn
zbog invalidnosti radnika godišnje do 2.500,00 kn
u slučaju smrti radnika do 7.500,00 kn
u slučaju smrti člana uže obitelji radnika do 3.000,00 kn
zbog bolovanja radnika dužeg od 90 dana godišnje do 2.500,00 kn
potpora za novorođeno dijete 3.326,00 kn

 

Darovi i nagrade

vrsta isplate Neoporezivi iznos
dar djetetu do 15. godine starosti godišnje do 600,00 kn
dar radniku u naravi godišnje do 400,00 kn
prigodna nagrada godišnje do 2.500,00 kn
za 10 godina radnog staža do 1.500,00 kn
za 15 godina radnog staža do 2.000,00 kn
za 20 godina radnog staža do 2.500,00 kn
za 25 godina radnog staža do 3.000,00 kn
za 30 godina radnog staža do 3.500,00 kn
za 35 godina radnog staža do 4.000,00 kn
za 40 godina radnog staža do 5.000,00 kn