Reprogram poreznog duga - 28.03.2012.

Objavljeno: 28. ožujka 2012. | Objavio : admin | Kategorije : Zakoni i propisi | 1 Komentar

Obavijest poduzetnicima o primjeni Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom

Zakonom o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom omogućeno je produženo razdoblje u kojem se porezni dug ili dug nastao iz poduzetničke djelatnosti može reprogramirati.

Što je porezni dug?

Porezni dug u smislu ovoga Zakona jest dospjeli i nenaplaćeni, odnosno neplaćeni porezni dug nastao do 31. siječnja 2012. s osnove poreza, carina, trošarina i doprinosa, osim doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje. Porezni dug čine glavnica i kamate.

Na kog se primjenjuju odredbe?

Ovaj se Zakon primjenjuje isključivo na naplatu poreznog duga poduzetnika ili duga nastalog iz poduzetničke djelatnosti.

Na koji rok se može odobriti reprogram poreznog duga?

Naplata poreznog duga provodi se na zahtjev poduzetnika reprogramiranjem naplate poreznog duga u cijelosti ili djelomično, na rok do 36 mjeseci uz primjenu obračuna kamate na dug i za vrijem otplate.

Zahtjev za reprogram duga

Zahtjev se može predati do 28.03.2012.g. u nadležnu ispostavu Porezne uprave. Za otpis kamata rok je 28.04.2012.

    Zahtjev mora sadržavati:

  • prijedlog načina reprogramiranja naplate poreznog duga (u cijelosti ili djelomično) i prijedlog razdoblja reprogramirane naplate poreznog duga,
  • osobni identifikacijski broj (OIB) poduzetnika,
  • poslovni i financijski plan poduzetnika za razdoblje za koje se traži reprogramiranje,
  • razloge zbog kojih je nastao porezni dug,
  • podatke o strukturi vlasništva poduzetnika,
  • podatke o povezanim društvima,
  • podatke o sudskim postupcima koji imaju utjecaj na poslovanje poduzetnika,
  • prijedlog instrumenata osiguranja naplate poreznoga duga, a sukladno Općem poreznom zakonu.

Zahtjev će se odbaciti ako poduzetnik koji podnosi zahtjev nije uredan porezni obveznik nakon 31. siječnja 2012. Zahtjev će se odbaciti ukoliko je porezni obveznik u 2010. vršio isplatu dividende, udjela u dobiti ili predujma dobiti, a u isto vrijeme je imao porezni dug. Uredni porezni obveznik je onaj poduzetnik ako su nakon 31. siječnja 2012. njegove uplate od 1. veljače 2012. do dana podnošenja Zahtjeva jednake zaduženju obveza u istom razdoblju ili je do podnošenja Zahtjeva u cijelosti podmirio ovo zaduženje.

Otpis duga s osnove kamata

Pisani i obrazloženi zahtjev za otpis poreznog duga s osnove kamata poduzetnici mogu podnijeti do 28.04.2012. Poduzetnik koji podnese zahtjev za otpis duga s osnove kamata ne može istodobno podnijeti zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga.

Kamate će se otpisati ako poduzetnik u roku od 30 dana od dana usklađenja stanja duga na propisane uplatne račune prihoda proračuna i obveznih doprinosa uplati glavnicu poreznog duga za koji podnosi zahtjev za otpis kamata, dospjelu za plaćanje do 31. siječnja 2012.

Komentiraj članak