Obaveza PDV-a ukoliko se donese odluka o nefakturiranju zakupnine (COVID-19)

Uvod

Društvo svoje poslovne prostore, sukladno ugovorima o zakupu iznajmljuje te naplaćuje mjesečnu zakupninu. Međutim, zbog novonastale pandemije COVID-19, neki zakupnici ne mogu uopće raditi ili imaju teškoće s poslovanjem, te se im se želi pomoći na način da ih se oslobodi plaćanja zakupnine u cijelosti ili djelomično za određeno razdoblje, uz zakup i dalje na snazi.

Obračun PDV-a

Iz navedenog slučaja postavlja se pitanje, postoji li obaveza PDV-a ukoliko se donese odluka o nefakturiranju zakupnine (ili fakturiranje u simboličnom iznosu)?

Aktivnost

Osnova od koje bi trebalo krenuti u razmatranju mogućeg odgovora je činjenica postoji li i dalje poduzetnički motivirane usluge davanja poslovnih prostora u zakup tj. b2b transakcije.

 

Jedna od činjenica koje će nam pomoću u zaključku je da ne dolazi do raskida ugovora o zakupu poslovnog prostora. Zakupnici ne izlaze iz posjeda poslovnog prostora. Oni kao poslodavci, iznimno u posebnim okolnostima, imaju obvezu promjene mjesta adrese rada svojih zaposlenika prema Odluci Civilne zaštite o radu od kuće. Davanje na korištenje poslovnog prostora poslovnom partneru (zakupniku) bez naknade, a povezano je s obavljanjem djelatnosti i nadalje se smatra poduzetnički motiviranim obavljanjem usluge.

 

Primjerno je, u ovim posebnim okolnostima, ugovoriti privremenu izmjenu ugovora o zakupu poslovnog prostora (Anex) vezano za visinu zakupnine.

Tržišna vrijednost

Tržišna vrijednost je još jedna bitna činjeica kod kreiranja mišljenja na temu obračuna PDV-a.

 

Kolika je tržišna vrijednost u trenutku posebnih aktinvosti kao što je COVID-19? Teško je reći, a svakako treba uzeti i u obzir da na tržištu postoje velike devijacije u ponudi i potražnji, a što određuje i iznos nakande. Sam termin “posebne aktivnosti” nas dovodi do područja gdje je nemoguće odrediti postojanja određenih odstupanja kako u plus tako i u minus. Prema Zakon o PDV-u “tržišnom vrijednosti” smatra se ukupni iznos kojeg bi kupac ili naručitelj u trenutku isporuke dobra ili obavljene usluge prema načelu nenarušavanja tržišnog natjecanja morao platiti isporučitelju dobara ili pružatelju usluge u tuzemstvu. Ako se ne može utvrditi usporediva isporuka dobara ili usluga, tada se tržišnom vrijednosti smatra:

 

  1. kada je riječ o dobrima, iznos koji nije niži od nabavne cijene tih ili sličnih dobara ili ako je ta cijena nepoznata, ukupna visina utvrđenih troškova u trenutku isporuke,
  2. kada je riječ o uslugama, iznos koji nije niži od ukupnih utvrđenih troškova obavljanja usluga koje snosi porezni obveznik.

Zaključak

Prema svemu navedenom postupanje u posebnim okolnostima kao što je COVID-19, u našem primjeru nefaktuiriranje ili fakturiranje sa određenim promjenama, nije davanje na korištenje poslovnog prostora (poduzetničke imovine) u nepoduzetničke svrhe. Posljedično iz navedenog proizlazi da u ugovorenom razdoblju obustave zaračunavanja zakupnine i suzdržavanja od fakturiranja zakupnine zakupodavac nema obavezu obračunavanja PDV-a jer je poduzetnički motiviran i ne potražuje zakupninu, naknadu – osnovicu obračuna PDV-a, definiranu sukladno odredbom članka 33. stavak 1. i stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost:

„Poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra se naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga. U poreznu osnovicu ne ulaze sniženja cijena, odnosno popusti zbog prijevremenog plaćanja i popusti što se kupcu odobre u trenutku isporuke“.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Learn more

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Learn more

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Learn more