Posebna naknada koju vjerovnik može naplatiti dužniku

Kada se može obračunati “posebna naknada”?

Ako dužnik zakasni s ispunjenjem novčane obveze, vjerovnik ima pravo, bez ikakve daljnje opomene, na posebnu naknadu u kunama u protuvrijednosti 40 eura.
Vjerovnik ima pravo na posebnu naknadu bez obzira na to je li pretrpio kakvu štetu zbog dužnikovog zakašnjenja.

 

 

Da li se vjerovnik može “odreći” svog prava?

Potrebno je naglasiti kako ni na koji način se ne može ograničiti niti isključiti pravo vjerovnika na naknadu štete, troškove postupka prisilne naplate i ostala prava koja mu pripadaju zbog dužnikovog zakašnjenja.

Također, ništetna je odredba ugovora među poduzetnicima kojom je ugovoren:

  1. rok ispunjenja novčane obveze duži od 60 dana,
  2. rok za pregled predmeta obveze duži od 30 dana,

i to ako je na temelju okolnosti slučaja, a posebno trgovačkih običaja i naravi predmeta obveze, proizlazi da je takvom ugovornom odredbom, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouzročena očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika novčane obveze.

 

Zaključak na temu

Vjerovnik, ima neosporno pravo na posebna naknada i to onda kada mu dužnik kasni sa plaćanjem dospjelih obveza. Naknada iznosi 40 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Kako je ovo tema s primarno pravnim aspektom u vašem poslovanja između vas i vaših dužnika, ali svakako i vas kada se pojavljujete u funkciji dužnika, savjetujem vam da sa svojim savjetnicima za područje prava dodatno prokomentirate poslovnu praksu kod vaše naplate ili plaćanja za preuzete obveze.

 

 

Dodatak

Iskoristio bi ovaj članak i da vas potaknem da provjerite svoje obveze temeljem “Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi” u dijelu obveza poduzetnika kod nastanka nelikvidnosti.

 

Članak 15.

 

Nelikvidnost, u smislu ovoga Zakona, nastaje kad poduzetnik ne može u određenom vremenskom razdoblju ispuniti novčane obveze koje dospijevaju u tom razdoblju. Smatra se da je poduzetnik nelikvidan ako:
1. više od 60 dana kasni u ispunjenju jedne ili više novčanih obveza, čiji iznos prelazi 20% od iznosa svojih kratkoročnih obveza objavljenih u godišnjim financijskim izvještajima za proteklu financijsku godinu, ili
2. više od 30 dana kasni s isplatom plaće u visini ugovorene plaće te plaćanjem pripadajućih poreza i doprinosa koje je dužan obračunati i uplatiti zajedno s plaćom.

 

 
 
 
 

Više članaka iz ove kategorije

Usluga računovodstvenog ureda TENA BE d.o.o

Ukoliko želite da vam djelatnici našeg ureda u sklopu dodatnih usluga pomognu ili izvrše prijavu, odjavu ili neku od promjena u odnosu sa vašim radnicima, molim vas da se obratite referentu u našem uredu ili na email budija@tenabe.hr Kako smo mi stručnjaci u računovodstvu i obračunskim kategorijama dohotka, uslugu pružamo u suradnji sa našim partnerima iz struke, a u ovom slučaju pravnicima za radno pravo.