KNJIGOVODSTVO

Dio je računovodstva koji je usmjeren na evidentiranje svih poslovnih promjena koje zadovoljavaju određene propisane uvjete u poslovne knjige.

Primarni dio knjigovodstva je evidentiranje prošlih događaja, odnosno može se reći da se knjigovodstvo bavi događajima koji su se već nedvojbeno desili.

Sama činjenica što je knjigovodstvo dio računovodstva koje se bavi prošlošću ne umanjuje njegovu važnost, točnije na produktima knjigovodstvene evidencije baziraju se svi preostali elementi računovodstvenog procesa.

 

      “Može se reći da bez knjigovodstva nema ni računovodstva.”

 

Osnovne zadaće knjigovodstva su:

  • prikupljanja podataka o promjenama u poslovanju poduzetnika, i to na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava

  • vođenje poslovnih knjiga i bilježenje svih nastalih promjena imovine, kapitala, obveza, rashoda, prihoda i dobiti, kronološkim redom

  • utvrđivanje poslovnog rezultata praćenjem ukupnog poslovanja poduzetnika, nadzorom i određivanjem odgovornosti za nastale rashode u odnosu prema ostvarenim prihodima

  • pružanje uvida poslovoditeljima i vlasnicima kapitala u poslovne procese i financijske tokove kao valjane podloge za upravljanje, odlučivanje i izvještavanje

  • osiguranje potrebnih podataka za izradu kalkulacije cijene, troškova kupnje i nabave materijala, poluproizvoda robe, usluga, dugotrajne imovine

  • sastavljanje temeljnih financijskih izvješća temeljem knjigovodstvenih informacija

Javite nam se

i osigurajte uspješnije poslovanje
Kontakt obrazac za uslugu

Istaknute usluge

footer logo
Kontakt

TENA BE d.o.o.

Francesca Tenchinija 2a, 10090 Zagreb Hrvatska
Tel: +38516406700 Mail: racunovodstvo@tenabe.hr

Dev, Design & Hosting Plavi Pixel d.o.o. © 2024 TENA BE d.o.o. | Sva prava pridržana.