RAČUNOVODSTVENO PLANIRANJE

Temelj koji omogućava poduzetniku da predviđa buduće poslovne događaje i stanja njegove imovine, obveza i kapitala te na osnovu toga planira i organizaciju i  orijentaciju svoga poslovanje. 

 U poslovnom procesu poduzetnik se susreće s dva osnovna tipa planiranja koja se isprepliću u svom polaznom i završnom dijelu. Tako je svako planiranje poduzetnika vezano na mjerenje uspjeha poduzetničke aktivnosti nemoguće bez računovodstvenog i poreznog planiranja.

Planiranjem je moguće obuhvatiti vrijednosti primitaka, prihoda, troškova, rashoda, novca i novčanih ekvivalenata, minimalnih zaliha, radnih sati proizvodnje i sl. Na osnovu planova moguće je kreirati plansku bilancu, račun dobiti i gubitka ili odrediti očekivanu „točku pokrića“. Iz planskih financijskih izvještaja proizlaze i planske porezne obveze na ostvareni rezultat.

 „Ciljevi poreznog planiranja obično su minimiziranje ukupne porezne obveze ili odgađanja poreza za buduće godine.“

Za samo provođenje ciljeva poreznog planiranja, poduzetnicima su na raspolaganju računovodstvene alternative i porezne olakšice uz napomenu „da bi porezno planiranje bilo učinkovito, trebalo bi se provesti prije nego što porezni obveznik uđe u danu transakciju.“

Javite nam se

i osigurajte uspješnije poslovanje
Kontakt obrazac za uslugu

Istaknute usluge

footer logo
Kontakt

TENA BE d.o.o.

Francesca Tenchinija 2a, 10090 Zagreb Hrvatska
Tel: +38516406700 Mail: racunovodstvo@tenabe.hr

Dev, Design & Hosting Plavi Pixel d.o.o. © 2024 TENA BE d.o.o. | Sva prava pridržana.