RAČUNOVODSTVENO IZVJEŠTAVANJE

Primarni zadatak računovodstvenog izvještavanja je informiranje i  prezentiratiranje financijske podatke zainteresiranim korisnicima kao  rezultat cjelokupnog računovodstvenog procesa. Podaci računovodstvenog informiranja uvijek trebaju biti u funkciji stvaranja prikladnih i razumljivih informacija za različite korisnike.

 „Financijski izvještaji su glavni nositelji računovodstvenih informacija i konačni rezultat računovodstvenog procesiranja podataka o nastalim poslovnim događajima poduzeća”.

Temeljni financijski izvještaji su: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o novčanom toku i bilješke uz financijske izvještaje.

Prema HSFI

“Financijski izvještaji trebaju fer i istinito prezentirati financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tokove poduzetnika. Fer prezentacija zahtijeva vjerno predočavanje učinaka transakcija i drugih poslovnih događaja, a u skladu s kriterijima priznavanja imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda.“ 

Javite nam se

i osigurajte uspješnije poslovanje
Kontakt obrazac za uslugu

Istaknute usluge

footer logo
Kontakt

TENA BE d.o.o.

Francesca Tenchinija 2a, 10090 Zagreb Hrvatska
Tel: +38516406700 Mail: racunovodstvo@tenabe.hr

Dev, Design & Hosting Plavi Pixel d.o.o. © 2024 TENA BE d.o.o. | Sva prava pridržana.