RAČUNOVODSTVENA ANALIZA

Skup je kontrolnih postupaka kojima se vrši usporedba računovodstvenih predračuna (planskih jedinica) i računovodstvenih obračuna (knjigovodstvenih jedinica). Na osnovu dobivenih vrijednosti vrši se daljnje istraživanje odstupanja, pronalazi i objašnjava uzroke odstupanja, a u konačnici analizom se predlažu korektivne mjere, odnosno kreiraju se prijedlozi u svrhu poboljšanja budućeg poslovanja.

„U tom smislu računovodstvena analiza upotpunjuje informacijsku podlogu potrebnu za donošenje poslovnih odluka.“

Da bi poduzetnička aktivnost bila uspješna, neophodno je planirati i analizirati uspješnost ostvarenih zadataka.

“Analiza ja aktivnost koja je prema tradicionalnom pristupu računovodstva usmjerena na istraživanje uzroka odstupanja ostvarenih od planiranih iznosa. Tek nakon provedene analize može se pristupiti uklanjanju nastalih odstupanja.“

Za analizu financijskih izvještaja može se reći da je najznačajniji dio računovodstvene analize i izvještavanja i to zbog činjenice da se putem analize financijskih izvještaja zainteresiranim stranama nude odgovori na pitanja koja su neophodna pri donošenju poslovnih odluka.

Postupak analize sastoji se od primjene analitičkih pravila i tehnika na financijske izvještaje. U postupku analize financijskih izvještaja koriste se sljedeća analitička pravila i tehnike:

  • Praćenje i uspoređivanje promjena kroz više obračunskih razdoblja (horizontalna analiza)
  • Razmatranje strukture financijskih izvještaja (vertikalna analiza)
  • Analiza pomoću pokazatelja (likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti, profitabilnosti, investiranja)
  • Specifične analize i predviđanja (du ponov sustav, altmanov z-score model, točka pokrića, predviđanje novčanog tijeka, bruto marža).

Javite nam se

i osigurajte uspješnije poslovanje
Kontakt obrazac za uslugu

Istaknute usluge

footer logo
Kontakt

TENA BE d.o.o.

Francesca Tenchinija 2a, 10090 Zagreb Hrvatska
Tel: +38516406700 Mail: racunovodstvo@tenabe.hr

Dev, Design & Hosting Plavi Pixel d.o.o. © 2024 TENA BE d.o.o. | Sva prava pridržana.