Iznos plaće za člana uprave

Uvod

U ovom članku iznijeti ću odredbe koje se odnose na obvezu utvrđivanja, obračuna i isplate iznosa plaće za člana uprave. Uvodno bi istaknuo kako se u propisima navodi više “funkcija”, a koje se često stavljaju pod istu odredbu i u “praksi” istu osobu. Tako se u nabrajanju navodi da se odredbe o iznosu, obračunima i ostalom odnosi na:

  • član uprave trgovačkog društva
  • izvršni direktor trgovačkog društva
  • likvidator 
  • izvršni upravitelj zadruge,

U svrhu pisanja na ovu temu ja ću se koristi terminom član uprave, a što podrazumijeva sve prethodno navedene funkcije (koje nikako ne znače istu funkciju).

Obveza doprinosa

Osnovno polazište je da člana uprave ima obvezu plaćanja doprinosa i to mirovinskog i zdravstvenog osiguranja (dalje MO i ZO). Ta obveza je u odnosu sa mogućnosti da članu uprave može i ne mora biti u radnom odnosu, odnosno isti je ili nije prijavljen u sustav obveznog osiguranja (MO i ZO).

 

Ono što je bitno naglasiti da član uprave mora imati “negdje” reguliranu obveze za MO i ZO. Za osobe koje nemaju prijavu na MO i ZO obvezu doprinosa, vrstu doprinosa i razdoblje na koje se obveza odnosi utvrđuje Porezna uprava. 

 

Iznijeti ću primjer za ovo “negdje”

Osoba AA je imenovani član uprave u trgovačkom društvu B d.o.o. gdje nije u radnom odnosu. Istovremeno je osoba zaposlena (ugovor o radu) kod trgovačkog društva C d.o.o.. Trgovačko društvo C d.o.o. plaća obvezna osiguranja za osobu AA. Prema istom trgovačko društvo B d.o.o. i fizička osoba AA nemaju nikakvih daljnjih obveza na ime doprinosa. Zašto? Zato jer osobu AA ima osiguranje na MO i ZO putem društva C d.o.o.! Znači bitno je da osoba koja je član uprave ima “negdje” prijavu na MO i ZO, a ako nema morati će platiti prema rješenju Porezne uprave. Potrebno je naglasiti da ako doprinose utvrdi PU isti nisu priznati trošak društva i osoba ih plaća iz svojih vlastitih sredstava!

Koliko iznosi najniža plaća za člana uprave?

Mislim da je nužno da prvo objasnim obvezu i iznos osnovice za doprinose (MO i ZO). U tu svrhu da se podsjetimo da imamo tri opcije ili “tip osiguranja” pa da ih ponovim pogledajmo tablicu.

Osnovni tipovi osiguranja člana uprave

Ove situacije navedene u tablici određuju i iznos osnovice za obračun i plaćanje doprinosa. Tako za člana uprave koji je u radnom odnosu u društvu gdje je imenovan kao član uprave (tip 1) osnovice ne smije biti niža od 5.682,30 kn. Sama plaća može, ali osnovica za doprinose ne.

 

Za člana uprave koji nije u radnom odnosu u društvu gdje je imenovan kao član uprave, ali je prijavljen na MO i ZO “negdje drugdje” (tip 2) bitno je da kumulativno ima zbroj mjesečne osnovice od 5.682,30 kn (u 2020.g.).

 

U tipu 3 gdje član uprave nije nigdje prijavljen na MO i ZO te obvezu za doprinose određuje PU sa rješenjem, osnovica iznosi 8.742,00 kn.

 

 

 

Za 2020.g. iznos od 5.682,30 kn je iznos najniže osnovice za člana uprave u radnom odnosu. Također i iznos od 8.742,00 kn je promjenjiv iznos na nivou godine. Svake godine se iznosi mijenjaju. 

 

Odgovor na pitanje “Koliko iznosi najniža plaća za člana uprave?” je koliko hoćete, ali doprinose plaćate na navedene iznose ovisno o tipu osiguranja.

Dodatno bi istaknuo mogućnosti u tipu 1.C. Prema Zakonu o minimalnoj plaći postoji mogućnost da radnika koji je jedini radnik kod poslodavca te istodobno član uprave prema posebnim propisima ima plaću manju od minimalne! Ova odredba omogućuje da trgovačko društvo koje ima jedinog radnika i to člana uprave obračuna doprinose na iznos od 5.682,30 kn ali da ugovori plaću u iznosu javnih davanja u ovom slučaju 1.136,46 kn (MO i ZO). Prema tome, društvo treba samo podmiriti doprinose i to je jedini trošak društva (odricanje neto plaće).

Uz sve navedeno bi dodao i da se za člana uprave, a za osobu koja je “mlada osoba” ne mora plaćati ZO pet godina od dana prijave. Mladom osobom smatra se fizička osoba koja ima manje od 30 godina života, a do dana sklapanja ugovora o radu nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem.

 

Zaključno na temu iznosa najniže mjesečne osnovice za doprinose tokom 2020.g.:

  • ako je osoba u radnom odnosu onda je iznos 5.682,30 kn, osim kod društva gdje je član uprave jedina osoba,
  • ako je osnovica za doprinose prema rješenju PU iznos je  8.742,00 kn.

 

Godišnje promjene podataka za period od 01.01. do 31.12.2021.:

  • ako je osoba u radnom odnosu onda je iznos 5.967,65 kn, osim kod društva gdje je član uprave jedina osoba,
  • ako je osnovica za doprinose prema rješenju PU iznos je 9.181,00 kn.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati!

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju radniku poslodavac mora isplatiti u novcu. Moj fokus je na terminu...

Saznaj više

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima. Neke posibitosti u vezi minimalne plaće...

Saznaj više

Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak

 Trošak testiranja na COVID-19 i porez na dohodak   U doba COVID-19 pandemije poslodavcima se pojavljuje interes da svoje zaposlenike zatraži provođenje testiranje na COVID-19.  Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, koje su stupile na snagu 19. rujna...

Saznaj više