Sadržaj

Vrijeme čitanja: min

Porezni tretman s gledišta oporezivanja PDV-om i Porezom na dobit ulaganja na tuđoj imovini u slučaju raskida ugovora o zakupu

Opis događaja

Trgovačko društvo (zakupoprimac) uzelo je u zakup poslovni prostor. Prema ugovoru o zakupu zakupoprimac je mogao urediti poslovni prostor za obavljanje svoje djelatnosti. Troškove ulaganja u prostor nije snosio zakupodavac te mu ne pripada vlasništvo nad ulaganjima, niti se ulaganje smatralo naknadom za uslugu najma poslovnog prostora. Zakupoprimac kao investitor ulaganja, iznos ulaganja knjižio je kao nematerijalnu imovinu koju je amortizirao sukladno vremenu trajanja najma. Zakupoprimac nema prema ugovoru pravo zaračunati ulaganje u tuđu imovinu zakupodavcu niti je obvezan vratiti poslovni prostor u prvobitno stanje.

Iz poslovnog događaja ističu se dva osnovna pitanja:

  1. Oporezuje li se ulaganje na tuđoj imovini porezom na dodanu vrijednost kod raskida ugovora o zakupu?
  2. Je li neamortizirani dio izvršenih ulaganja na tuđoj imovini nakon raskida ugovora o zakupu porezno priznati rashod?

Odgovor

1. Ako je zakupoprimac koristio pravo na odbitak pretporeza zaračunanog na izvršeno ulaganje, proizlazi da po raskidu ugovora o zakupu zakupoprimac treba izvršiti obračun ukupnih ulaganja koja je imao tijekom trajanja zakupa i obračunati porez na dodanu vrijednost na vrijednost ukupno izvršenih ulaganja u smislu odredbe članka 2. stavak 1, točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, neovisno o tome što nema prema ugovoru pravo zakupodavcu zaračunati ulaganje u tuđu imovinu.

Osnovno uporište je u činjenici da je obavljenim ulaganjima zakupoprimac povećao vrijednost poslovnog prostora, a raskidom Ugovora o zakupu zakupodavac dolazi u posjed tako uređenog poslovnog prostora.

2. Na dio neamortiziranog ulaganja izvršenog na tuđoj imovini, a za koja je razvidno da se ostatak vrijednosti, odnosno neamortiziranog dijela ulaganja može utvrditi prema tržišnim vrijednostima ne može biti porezno priznati rashod, odnosno za priznavanje rashoda nisu ispunjeni propisan uvjeti, a koji se odnose na sučeljavanje rashoda sa stavkama prihoda.

Primjer preuzet iz mišljenja MF Porezna Uprava od datuma objave 29.12.2010, Klasa: 410-01/10-01/1551.

Aktualni članci, možda će vas zanimati

footer logo
Kontakt

TENA BE d.o.o.

Francesca Tenchinija 2a, 10090 Zagreb Hrvatska
Tel: +38516406700 Mail: racunovodstvo@tenabe.hr
Pomoćne poveznice
Politika kolačića

© . TENA BE d.o.o. Sva prava pridržana

Dev, Design & Hosting: Plavi Pixel d.o.o. 2024.