Sadržaj

Vrijeme čitanja: min

Prijeboji, cesije, kartično plaćanje i sl. u vezi s obračunom PDV-a prema naplati

Poreznom obvezniku koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama obveza obračuna PDV-a nastaje na dan primitka plaćanja. Također isti ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju platio račun za isporučena dobra ili obavljene usluge. Trenutkom naplate smatra se:

  • kod doznaka u korist transakcijskog računa, trenutak naplate na račun,
  • kod primljenih mjenica, trenutak naplate ili prijenosa (indosiranja) mjenice,
  • kod čeka, trenutak primitka čeka,
  • kod kreditnih kartica, trenutak naplate na račun,
  • kod prijeboja, asignacija, cesija i preuzimanja duga, kada su se stekli propisani uvjeti odnosno trenutak potpisa odgovarajućih ugovora ili drugih isprava.

Pravilnikom su određeni kako se gleda prema naplaćenim naknadama, ali u zakonskim propisima nema detaljnijeg pojašnjenja o postupanju prilikom različitog načina plaćanja, odnosno podmirenja obveze. U zakonskim odredbama se ne ističe primjenjuje li se u tom slučaju isti princip. Možemo samo pretpostaviti da se primjenjuje isto načelo kao i kod naplate! Kao primjer može poslužiti plaćanje kreditnom karticom. Da li poduzetnik ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku plaćanja karticom (dobavljaču) ili teka kada plati kartičara za navedenu transakciju?

Oporezivanje prema naplaćenim naknadama

Kod primjene postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama osnovna teza je da se pretporez priznaje ili tereti za plaćanje PDV-a onda kada je plaćen ili naplaćen račun za robu ili uslugu. Posebnu pozornost treba obratiti na račune koji su izdani u periodu dok je poduzetnik bio u redovnom načinu oporezivanja PDV-a (prema realizaciji), a isti ti računi su naplaćeni u trenutku kada porezni obveznik primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Kako je PDV već obračunat i poduzetnik je zadužen za isti bilo bi neispravno još jednom prilikom naplate zadužiti poduzetnika za isti PDV. Kako do toga ne bi došlo poduzetnik u svojim evidencijama treba osigurati evidenciju koja to i dokazuje.

Dodatni problem i porezna obveza može proizaći iz situacije kada poduzetnik naplati potraživanja za račune koji se odnose iz dva različita porezna razdoblja (a) razdoblje kada je primjenjivao redovna način oporezivanja i (b) kada primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Ako prilikom takve transakcije plaćanja dužnik navede poziv na broj platnog naloga ili opis transakcije od računa koji pripada razdoblju (b) kada poduzetnik primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, onda je porezni obveznik dužan obračunati PDV na taj račun makar u svojim potraživanjima ima evidentirane računa iz prethodnog razdoblja za koje je već obračunao PDV.

Uporište u ovom tumačenju proizlazi iz odredbi Zakona o obveznim odnosima i to dio “Uračunavanje ispunjenja”. Kad između istih osoba postoji više istorodnih obveza, pa ono što dužnik ispuni nije dovoljno da bi se mogle namiriti sve, onda će se, ako o tome ne postoji sporazum vjerovnika i dužnika, uračunavanje obaviti onim redom koji odredi dužnik najkasnije prilikom ispunjenja.

Na osnovu istog proizlazi mogućnost da poduzetnik vjerovnik odredi sam koje račune plaća dužnik i tima odredi obvezu obračuna PDV-a. Preduvjet ovome je postojanje izjave dužnika o  uračunavanju da se obveze namiruju redom kako je koja dospjela za ispunjenje.

Zaključak

Za potrebe provedbe prijeboja, asignacija, cesija i preuzimanja duga mišljenja smo da bi se svakako trebalo odrediti za koje točno račune se provodi prijeboja, asignacija, cesija ili preuzimanja duga. Primjer prijeboja kao prilog članku.

Također predlažemo da sa svojim dužnicima imate potpisan sporazum o redoslijedu podmirenja računa koji će imati pravnu prednost u odnosu na njihovo isticanje poziv na broj platnog naloga ili opis transakcije od računa koji pripada razdoblju (b) kada poduzetnik primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Ovim smatramo da su se stekli uvjeti kako bi mogli sami odrediti za koje račun se odnosi uplata i tako odrediti da ste se naplatili po redoslijedu odnosno, obveze se namiruju redom kako je koja dospjela za ispunjenje.

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se porezni obveznik u iznosu od 2.000,00 do 500.000,00 kuna i novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi. ako ne vodi evidencije o postupku oporezivanja prema naplaćenim naknadama te ako ne obračuna i uplati PDV na propisani način (članak 125.i, 125.j i 125.k), Predložak Kompenzacija.pdf

Aktualni članci, možda će vas zanimati

footer logo
Kontakt

TENA BE d.o.o.

Francesca Tenchinija 2a, 10090 Zagreb Hrvatska
Tel: +38516406700 Mail: racunovodstvo@tenabe.hr
Pomoćne poveznice
Politika kolačića

© . TENA BE d.o.o. Sva prava pridržana

Dev, Design & Hosting: Plavi Pixel d.o.o. 2024.