Sadržaj

Vrijeme čitanja: minute

Visina  minimalne plaće

Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu i isplati plaće svojim zaposlenicima.

Neke posibitosti u vezi minimalne plaće

Minimalna plaća je najniži mjesečni iznos bruto plaće koja se radniku isplaćuje za rad u punom radnom vremenu. Minimalna plaća radnika koji radi u nepunom radnom vremenu utvrđuje se i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu.

U iznos minimalne plaće ne ubrajaju se povećanja plaće s osnove:

a) prekovremenog rada,

b) noćnog rada,

c) rada nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.

Pravo na minimalnu plaću imaju svi radnici koji rade u Republici Hrvatskoj, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca. Iznimno to se ne odnosi na radnika koji je jedini radnik kod poslodavca te istodobno član uprave, izvršni direktor, upravitelj zadruge, likvidator i sl. prema posebnim propisima.

Visina minimalne plaće utvrđuje se jednom godišnje, najkasnije do 31. listopada tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Iznimno, kolektivnim ugovorom može se ugovoriti minimalna plaća u iznosu manjem od iznosa propisanog uredbom Vlade Republike Hrvatske.

Kakve su kazne ako se ne isplaćuje minimalna plaća?

Novčanom kaznom od 60.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba ako u propisanim rokovima ne isplati minimalnu plaću. Novčanom kaznom od 7.000,00 do 10.000,00 kuna za navedeni prekršaj kaznit će se poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe.

Iznos novčane kazne kojom će se kazniti poslodavac za prekršaj neisplate minimalne plaće uvećava se prema broju radnika kojima poslodavac nije obračunao i isplatio minimalnu plaću u visini utvrđenoj prema odredbama Zakona, po njezinu dospijeću, s tim da tako izrečena novčana kazna ne može biti viša od najviše novčane kazne propisane posebnim propisom.

Koliko iznosi minimalana plaća?

Povijesni pregled iznosa bruto plaće u RH prikazan je putem priloženog dijagrama i tablice.Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr

Aktualni članci, možda će vas zanimati

Tablica za obračun plaće

Tablica za obračun plaće U svrhu izrade obračuna plaće nužno je odjelu obračuna plaće i kadrovske evidencije osigurati informacije o fondu sati rada pojedinog djelatnika. U tu svrhu koristili ste [...]
PROČITAJTE VIŠE

Tko se smatra nezaposlenom osobom?

Tko se smatra nezaposlenom osobom? Prema Zakon o tržištu rada nezaposlenom osobom smatra se osoba: sposobna ili djelomično sposobna za rad, u dobi od 15 do 65 godina, koja nije u [...]
PROČITAJTE VIŠE
footer logo
Kontakt

TENA BE d.o.o.

Francesca Tenchinija 2a, 10090 Zagreb Hrvatska
Tel: +38516406700 Mail: racunovodstvo@tenabe.hr

Dev, Design & Hosting Plavi Pixel d.o.o. © 2024 TENA BE d.o.o. | Sva prava pridržana.