Sadržaj

Vrijeme čitanja: minute

Korištenje plovila u poduzetničke svrhe

Kako bi prezentirao pravo na pretporez kod nabave, održavanja i korištenje plovila koristit ću se odlukom suda i to odlukom koju je izdao Visoki upravni sud Republike Hrvatske. Broj odluke Us 9236/2011-4. Datum sudske odluke 30.9.2014.Prema istoj porezni obveznik nema pravo na odbitak pretporeza na ulazne račune troškova za plovilo, a za koje nema dokaza da je korišteno u poduzetničke svrhe.Tekst odluke:

„Međutim, imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje, Sud u cijelosti prihvaća utvrđenje upravnih tijela da predmetno plovilo nije korišteno u poduzetničke svrhe, te da slijedom toga tužitelj nema pravo na pretporez temeljem ulaznih računa koji se odnose na održavanje i korištenje predmetnog plovila u nadziranim poslovnim godinama.
Ovo stoga što je prvostupanjsko tijelo, temeljem detaljno provedenog nadzora, utvrdilo da tužitelj od dana nabave (2004. godine), pa do dana nadzora, nije iskazao prihod od obavljanja djelatnosti iznajmljivanja broda niti je dostavio vjerodostojnu dokumentaciju kojom bi dokazao da je plovilo koristio u poslovne svrhe“.

Pravna podloga odluke:

  • Zakon o porezu na dodanu vrijednost
  • Zakon o porezu na dobit

Nastavno na iznesneo dodao bi da prema Zakonu o porezu na dobit poreznom obvezniku koji u dugotrajnoj imovini ima evidentirana plovila, zrakoplove, apartmane i kuće za odmor priznaje se kao rashod amortizacija takve imovine pod uvjetima:

  1. da je porezni obveznik registriran za djelatnost iznajmljivanja i prijevoza plovilima i zrakoplovima, odnosno za djelatnost iznajmljivanja apartmana i kuće za odmor, i
  2. da po osnovi korištenja plovila i zrakoplova ostvaruje u poreznom razdoblju prihod najmanje u visini od 7% nabavne vrijednosti takve imovine.

Zaključno na ovu temu možemo istaknuti kako osim poslovnih dokumentacije treba ostvariti i odgovarajuči prihod.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Ukoliko niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe (a) računovodstvene usluge, (b) usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, (c) interne revizije, (d) organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati

footer logo
Kontakt

TENA BE d.o.o.

Francesca Tenchinija 2a, 10090 Zagreb Hrvatska
Tel: +38516406700 Mail: racunovodstvo@tenabe.hr

Dev, Design & Hosting Plavi Pixel d.o.o. © 2024 TENA BE d.o.o. | Sva prava pridržana.