Sadržaj

Vrijeme čitanja: minute

Postupak oporezivanja PDV-a prema naplaćenim naknadama

Uvod

Tuzemni porezni obveznik čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 7.500.000,00 kuna bez PDV-a, može obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke.

Poreznom obvezniku koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama:

 1. Obveza obračuna PDV-a nastaje na dan primitka plaćanja.
 2. Ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju platio račun za isporučena dobra ili obavljene usluge.

Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama u računu mora navesti “obračun prema naplaćenim naknadama”.

Obračun PDV-a prema postupku oporezivanja prema naplaćenim naknadama ne primjenjuje se na:

 1. isporuke dobara unutar Europske unije,
 2. stjecanje dobara unutar Europske unije,
 3. isporuke ili premještanje dobara iz članka 30. stavaka 8. i 9. Zakona o PDV-u,
 4. usluge iz članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u,
 5. isporuke za koje je primatelj obvezan platiti PDV prema članku 75. stavku 1. točki 7. i članku 75. stavcima 2. i 3. Zakona o PDV-u te u slučaju iz članka 7. stavka 9. Zakona o PDV-u,
 6. isporuke u okviru posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici.

Rokovi

Porezni obveznik koji želi primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama mora najkasnije do kraja tekuće kalendarske godine podnijeti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave o početku primjene postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama.

Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja PDV-a prema naplaćenim naknadama može primjenjivati taj postupak od 1. siječnja sljedeće kalendarske godine i time se obvezuje na primjenu toga postupka na rok od tri godine.

Ako porezni obveznik, čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 7.500.000,00 kuna bez PDV-a, u roku do 31.12. ne obavijesti nadležnu ispostavu Porezne uprave o promjeni načina obračuna PDV-a, smatrat će se da i dalje primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama.

Evidencija

Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama mora osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje PDV-a.

Ako nadležna ispostava Porezne uprave utvrdi da podaci koje je porezni obveznik naveo u izjavi o ostvarenom prometu i prijavi o primjeni postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama nisu bili točni, može poreznom obvezniku zabraniti primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama i o tome donosi rješenje, pri čemu žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

Prijelaz – povrataka na obračun PDV-a prema obavljenim isporukama

Izjava o primjeni postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama od 1. siječnja 2015. godine.doc

Tražite računovodstvene usluge po mjeri?

Ako niste korisnik usluga našeg ureda, a to želite, budite slobodni i zatražite ponudu i prezentaciju neke od naših usluga iz grupe:

 • računovodstvene usluge, 
 • usluge kadrovske evidencije i obračuna plaće, 
 • interne revizije, 
 • organizacije poslovnog procesa i računovodstvene evidencije.

Svoj upit za uslugom pošaljite na email budija@tenabe.hr.

Aktualni članci, možda će vas zanimati

footer logo
Kontakt

TENA BE d.o.o.

Francesca Tenchinija 2a, 10090 Zagreb Hrvatska
Tel: +38516406700 Mail: racunovodstvo@tenabe.hr

Dev, Design & Hosting Plavi Pixel d.o.o. © 2024 TENA BE d.o.o. | Sva prava pridržana.