Donacije u poslovnoj praksi

Ispravak odbitka pretporeza kod gospodarskih dobara

Ispravak odbitka pretporeza kod gospodarskih dobara Zbog određenih ekonomsko pravnih transakcija i okolnosti Zakon o PDV-u propisuje pravo ili obvezu ispravka pretporeza (PDV-a). U Ovom članku istaknute su odredbe u [...]
Read more

Obračun PDV-a kod prodaje nekretnine putem ovrhe

Obračun PDV-a kod prodaje nekretnine putem ovrhe Na temelju mišljenja Ministarstva financija, Porezne uprave od 21.09.2015. u nastavku članka prikazuje se porezni tretman obračuna PDV-a kod prodaje nekretnine i pokretnine u [...]
Read more

Donacije u poslovnoj praksi

Donacije u poslovnoj praksi 1. Uvod Proteklih dana svjedoci smo velike potrebe za humanitarnom pomoći stradalima uslijed potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, ali usporedno i velikom željom da se pomogne unesrećenima. [...]
Read more

Fond sati rada u svrhu obračuna plaće

Font sati rada u svrhu obračuna plaće Pregled ukupnog fonda sati rada u pojedinom mjesecu. Važno je istaknuti kako je ovaj fond sati u primjeni za osoba koje rade puno [...]
Read more

Tablica za obračun plaće

Tablica za obračun plaće U svrhu izrade obračuna plaće nužno je odjelu obračuna plaće i kadrovske evidencije osigurati informacije o fondu sati rada pojedinog djelatnika. U tu svrhu koristili ste [...]
Read more

Korištenje plovila u poduzetničke svrhe

Korištenje plovila u poduzetničke svrhe Kako bi prezentirao pravo na pretporez kod nabave, održavanja i korištenje plovila koristit ću se odlukom suda i to odlukom koju je izdao Visoki upravni [...]
Read more

PDV pri obavljanju djelatnosti osiguranja

PDV pri obavljanju djelatnosti osiguranja Obavljanje djelatnosti osiguranja, reosiguranja, posredovanja u osiguranju, te zastupnici u osiguranju, temeljem čl.40., stavak 1, točka a, Zakona o PDV-u, oslobođeni su plaćanja PDV-a . [...]
Read more

Primljeni predujmovi i obračun PDV-a

Primljeni predujmovi i obračun PDV-a Uvod Prema poreznim propisima oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a nastaju kada su dobra isporučena ili usluge obavljene, a da za primljene predujmove obveza obračuna [...]
Read more

Odgovornost poreznih obveznika za plaćanje PDV-a

Odgovornost poreznih obveznika za plaćanje pdv-a U smislu članka 127. stavka 3. točke b) Zakona primatelj isporuke neovisno o tome da li PDV obračunava prema obavljenim isporukama ili primjenjuje postupak [...]
Read more

Tko se smatra nezaposlenom osobom?

Tko se smatra nezaposlenom osobom? Prema Zakon o tržištu rada nezaposlenom osobom smatra se osoba: sposobna ili djelomično sposobna za rad, u dobi od 15 do 65 godina, koja nije u [...]
Read more

Kako se prijaviti u evidenciju nezaposlenih?

Kako se prijaviti u evidenciju nezaposlenih? Svaka nezaposlena osoba koja ispunjava određene kriterije (link na članak o uvjetima za definiciju nezaposlene osobe) ima mogućnosti upisati se u “Evidenciju nezaposlenih osoba” pri Hrvatskom [...]
Read more

Iznos plaće za člana uprave

Iznos plaće za člana uprave Uvod U ovom članku iznijeti ću odredbe koje se odnose na obvezu utvrđivanja, obračuna i isplate iznosa plaće za člana uprave. Uvodno bi istaknuo kako [...]
Read more

Kretanje odjava 2019. i 2020.g.

Kretanje odjava 2019. i 2020.g. Uslijed ekonomske krize koja je uzrokovana korona virusom (COVID-19) veliki broj poslodavaca je primoran obustaviti svoje poslovanje. Neki poslodavci su donijeli vjerojatno i jednu od [...]
Read more

Nepuno radno vrijeme

Nepuno radno vrijeme Osnovna definicija nepunog radnog vremena Nepuno radno vrijeme radnika je svako radno vrijeme kraće od punog radnog vremena.  Ono mora trajati najmanje 1 sat tjedno, a najviše može biti [...]
Read more

Radno vrijeme radnika

Radno vrijeme radnika Pojam radnog vremena Radno vrijeme je vrijeme u kojem je radnik obvezan obavljati poslove, odnosno u kojem je spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama poslodavca, na mjestu [...]
Read more

Prekovremeni rad

Prekovremeni rad Što je prekovremeni rad? U slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe, radnik je na pisani zahtjev poslodavca dužan raditi duže od punog, [...]
Read more

Visina minimalne plaće

Visina  minimalne plaće Visina minimalne plaće određuje se “Uredbom o visini minimalne plaće”, na osnovu Zakona o minimalnoj plaći, a poslodavci su se obvezni pridržavati iznosa minimalne plaće pri obračunu [...]
Read more

Primanja koja su izuzeta od ovrhe

Primanja koja su izuzeta od ovrhe Uvod U svrhu uvoda u ovaj članak iskoristit ću odredbe Zakona o radu u kojem se ističe kako plaću i naknade plaće koje pripadaju [...]
Read more
footer logo
Kontakt

TENA BE d.o.o.

Francesca Tenchinija 2a, 10090 Zagreb Hrvatska
Tel: +38516406700 Mail: racunovodstvo@tenabe.hr

Dev, Design & Hosting Plavi Pixel d.o.o. © 2024 TENA BE d.o.o. | Sva prava pridržana.